Lieldienas

Lai priecīgas un pavasarīgi saulainas Lieldienas!

Šūpojies Lieldienās,
Priecājies Lieldienās —
Par baltiem pūpoliem,
Par raibām oliņām.

Lintera Rīga, SIA