IMOS

IMOS

IMOS tika dibināta Herordā, Vācijā. Šobrīd A/S IMOS galvenā darbības joma ir programmnodrošinājuma izstrāde un tā piegāde mēbeļu ražošanas uzņēmumiem.